Ons fraudebeleid

Voor een goede relatie tussen u en ons is vertrouwen de basis. Wij gaan er vanuit dat onze klanten de waarheid vertellen. Uit verschillende onderzoeken blijkt helaas dat een kleine groep klanten misbruik maakt van dit vertrouwen. Zij plegen fraude. Uit dezelfde onderzoeken blijkt ook dat veruit de meeste klanten vinden dat we verzekeringsfraude hard moeten aanpakken. Dat is logisch. Want hoe meer fraude er gepleegd wordt, hoe hoger de premie. Dat willen wij graag voorkomen. Daarom kijken we bij schadeclaims en bij verzekeringsaanvragen of deze terecht en juist zijn.

Wij gaan na met wie wij zaken doen

Bij de aanvraag van een verzekering gaan wij na met wie wij zaken doen. We controleren altijd de identiteit van de aanvrager. Maar ook de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende van een verzekering of financiële dienst. Dat doen wij opnieuw als wij een schadeclaim uitbetalen. Wij controleren dan ook of iemand op een sanctielijst staat.

Wat verstaan wij onder fraude?

Wij zien fraude als 'het doelbewust benadelen van de verzekeraar in het voordeel van de fraudeur of een andere persoon'. De fraudeur geeft dan een foute voorstelling van zaken om bijvoorbeeld een verzekering te kunnen sluiten of een hogere uitkering te krijgen dan waar hij recht op heeft. U kunt daarbij denken aan:

 • Het niet eerlijk opgeven van informatie, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een verzekering
 • Het niet eerlijk vertellen wat er is gebeurd
 • Het veranderen van bedragen op nota's
 • Meer declareren dan de daadwerkelijke schade
 • Een afgewezen schade nogmaals indienen, met een ander verhaal
 • Opzettelijk schade veroorzaken en doen alsof het een ongeluk was
 • Een letselschade voorwenden of een letsel overdrijven

Voorkom misverstanden

Voorkom fouten en onduidelijkheden. Weet u bijvoorbeeld bij het invullen van een formulier niet goed wat wij bedoelen met een bepaalde vraag? Neem dan contact met ons op, of met uw adviseur. Dit geldt ook wanneer u bijvoorbeeld niet goed weet op welke manier u moet handelen bij een schademelding. Of als u niet weet welke informatie u moet verstrekken bij het indienen van een schadeclaim. Door even te bellen met uw adviseur of met ons voorkomen we samen misverstanden.

Hoe sporen wij fraude op?

Bij het accepteren van een verzekering en bij het behandelen van een schadeclaim voeren wij een aantal controles uit. Daarbij kan het soms noodzakelijk zijn om een nader onderzoek te verrichten. Wij moeten ons daarbij houden aan de wet- en regelgeving op het gebied van fraude. Als wij vermoeden dat er sprake is van fraude, dan informeren wij de verzekeraar. De verzekeraar zal het onderzoek dan van ons overnemen.

Welke maatregelen treffen wij bij fraude?

Als de verzekeraar vaststelt dat er fraude is gepleegd dan nemen wij maatregelen, zoals:

 • De schade niet vergoeden.
 • De gemaakte onderzoekskosten en de al uitbetaalde schadebedragen terugvorderen.
 • Alle lopende schadeverzekeringscontracten en eventuele andere contracten opzeggen.
 • In de toekomst geen contracten meer met u aangaan. Deze uitsluiting kunnen wij uitbreiden tot alle verzekeraars waarvan wij een volmacht hebben.
 • De fraude met uw persoonsgegevens opnemen in ons interne incidentenregister.
 • Het melden van uw persoonsgegevens aan Stichting CIS. Verzekeraars kennen ter voorkoming en bestrijding van fraude een Waarschuwingssysteem via de Stichting CIS. Persoonsgegevens worden door aangesloten verzekeraars in dit systeem opgenomen en geraadpleegd. Meer hier over staat vermeld in het Protocol Incidentenwaarschuwingssystemen Financiële Instellingen. Kijk voor meer informatie op de website van Stichting CIS.
 • Aangifte bij de politie

Welke maatregelen wij nemen hangt af van de ernst en omvang van het fraudegeval.

Fraude melden?

Als u het vermoeden heeft dat een verzekerde of een andere relatie van ons fraudeert, dan kunt u dat aan ons melden:

 • Per mail: volmacht@kvv.nl of
 • Telefonisch: op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur (088) 3838 000.

Uw informatie komt op deze manier rechtstreeks bij één van onze fraude contactpersonen terecht. Onze fraude contactpersonen gaan vanzelfsprekend zorgvuldig om met uw informatie. Meer daarover leest u in onze privacyverklaring . Wilt u de fraude liever anoniem melden, bel dan met Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer: 0800 7000.

KOEKENBERG VAN VUUREN
Burgemeestersrand 198
2625 NZ Delft

Tel.  088 - 38 38 000

Contact

Onze website plaatst geen tracking cookies. Geïntegreerde (social) media als Facebook, YouTube of AddThis kunnen bij gebruik ervan dat wel doen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) wordt geplaatst.

Hoe wij cookies gebruiken

Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan onze website gemakkelijker.

Cookies van derden

Bij de cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen cookies van andere partijen zitten. Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van onze website. Deze zogenaamde statistische cookies geven ons inzichten waarmee wij onze website vervolgens verder kunnen optimaliseren om zo de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Deze inzichten gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van onszelf en er worden geen gegevens gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld Google.

Verder treft u buttons aan van bijvoorbeeld Addthis, Facebook, Twitter of LinkedIn. Met deze buttons kunt u informatie van onze website delen. Ook is het mogelijk dat er video's van YouTube op onze website staan of applicaties van andere partijen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. Wij hebben daar geen invloed op. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze (social media)kanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.

Uitschakelen cookies

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en apparaat dat u gebruikt moet aanpassen. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen.

Top